Informatie voor instellingen

Klik hieronder op het onderzoek waarin u geïnteresseerd bent.

Beste studies 2021

Beste ziekenhuizen en klinieken 2021

 

Informatie voor hogescholen universiteiten

Voor meer dan tweeduizend opleidingen die worden aangeboden op 172 locaties van hogescholen en universiteiten is nagegaan hoe tevreden studenten zijn over cruciale aspecten van hun opleiding. Denk daarbij aan de inhoud van de opleiding, faciliteiten, de docenten, maar ook de sfeer. Daarnaast biedt EW Beste studies 2021 feiten en cijfers voor het maken van een weloverwogen studiekeuze.

Medewerkers van hogescholen en universiteiten kunnen hier een abonnement afsluiten voor toegang tot alle scores.

Ranglijst EW Beste studies 2021

In samenwerking met onderzoeksinstituut ResearchNed – gespecialiseerd in onderzoek, beleidsadvisering en kennisoverdracht op onderwijsgerelateerde thema’s – wordt daarvoor elk jaar een onafhankelijke analyse uitgevoerd over de resultaten van de Nationale Studentenenquête (NSE) die zijn verstrekt door Studiekeuze123. Zo kan per opleiding worden vastgesteld hoe hogescholen en universiteiten ten opzichte van elkaar scoren op het gebied van studenttevredenheid.

Op basis van een berekende totaalscore over alle beoordeelde onderdelen is per studierichting een ranglijst van hogescholen en universiteiten samengesteld. Opleidingen die als nummer 1 eindigen mogen gebruik maken van de badge van EW Beste studies 2021, mits voorzien van toelichting: “Nummer 1 opleiding [opleidingsnaam]”.

Medailles EW Beste studies Topopleiding 2021

Daarnaast worden vestigingsopleidingen vergeleken met de sector als geheel: een opleiding bedrijfskunde kan bijvoorbeeld vergeleken worden met alle opleidingen die behoren tot de sector ‘economie en recht’. De opleidingen die op meerdere aspecten uitblinken wat betreft tevreden studenten ten opzichte van de sector als geheel, komen in aanmerking voor een gouden, zilveren of bronzen medaille.

Om in aanmerking te komen voor goud moet een opleiding op acht of meer onderdelen tenminste een standaarddeviatie hoger scoren dan het gemiddelde van de sector. Bij zes of zeven topscores verdient een opleiding zilver en bij vier of vijf uitzonderlijke scores brons.

Hogescholen en universiteiten mogen in hun uitingen gebruik maken van de badge EW Beste studies 2021, mits voorzien van toelichting: ‘Goud – EW Beste studies Topopleiding 2021’, ‘Zilver – EW Beste studies Topopleiding 2021’, ‘Brons – EW Beste studies Topopleiding 2021’.

EW Beste studies – Beste docenten 2021

Voor drie onderwijsniveaus – hbo-bachelor, wo-bachelor en wo-(research)master – is per opleidingsgrootte (klein, middelgroot, groot) – vastgesteld waar studenten het meest tevreden zijn over hun docenten.

Drie onderdelen, gebaseerd op in totaal acht vragen uit de NSE, liggen ten grondslag aan de ranglijst EW Beste docenten 2021: bekwaamheid, inzet en toegankelijkheid. Een totaaloordeel is berekend als tenminste twee van de drie onderdelen door tien of meer studenten zijn beoordeeld. Per onderdeel zijn ook ranglijsten samengesteld, zodat ook op detailniveau bekeken kan worden hoe de docenten van een opleiding scoren ten opzichte van de rest.

Hogescholen en Universiteiten mogen gebruik maken van de badge EW Beste studies 2021 als zij binnen hun categorie (onderwijsniveau x opleidingsgrootte) behoren tot de top-5 Beste docenten (totaalscore), mits de badge wordt voorzien van een toelichting: “Nummer “#” Beste docenten 2021, kleine/middelgrote/grote opleidingen”.

Verantwoordingsdocument EW Beste studies 2021

Uitgebreide toelichting bij Beste studies 2021 (pdf)

Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek EW Beste studies 2021 of over het gebruik van de beeldmerken, mail naar onderzoek@ewmagazine.nl . Voor vragen over abonnementen en toegang, neem contact op met de klantenservice.

Beeldmerken EW Beste studies 2021

Download badge en liggend logo (zip)

Badge EW Beste studies 2021

Blauw – Rood EPS
Wit – Rood EPS
Blauw – Rood PNG
Wit – Rood PNG
Blauw – Rood – Wit omlijnd PNG

 

Liggend logo website EW Beste studies 2021

Blauw – Rood EPS
Wit – Rood EPS
Blauw – Rood PNG
Wit – Rood PNG
Blauw – Rood – Wit omlijnd PNG

 

Informatie voor ziekenhuizen en klinieken

Het onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken is een jaarlijkse meting van de stand van zaken: wat zegt alle publiek beschikbare informatie over de kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen en klinieken? Doel is een zo representatief mogelijk beeld te geven van het functioneren van een kliniek of ziekenhuis op basis van kwaliteitsinformatie, die is verzameld door het Zorginstituut Nederland, de toezichthouder in de zorg.

In het onderzoek is voor zeven veelvoorkomende ingrepen een vergelijking gemaakt tussen ziekenhuizen en klinieken die deze behandeling aanbieden, op basis van 112 indicatoren. Het gaat om gewichtsverminderende operaties bij morbide obesitas, operaties bij een vernauwde halsslagader, het plaatsen van een knie- of heupprothese, staaroperaties,, de behandeling van borstkanker en de behandeling van veneuze ziekten, zoals spataderen en trombosebeen. Ook is voor de ziekenhuizen nog een eindscore voor het functioneren van het ziekenhuis als geheel berekend – aan de hand van 176 indicatoren  –  en voor de financiële positie in het verslagjaar 2020.

De onderlinge vergelijking in het onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken levert geen ranglijst op, maar het laat zien in hoeverre een ziekenhuis of kliniek afwijkt van het landelijk gemiddelde. De oordelen in dit onderzoek zijn uitgedrukt in bollen, waarbij één of twee bollen betekent dat het ziekenhuis of de kliniek respectievelijk veel lager of lager scoort dan het landelijk gemiddelde. Drie of vier bollen staat voor hoger of veel hoger.

Beeldmerken EW Beste ziekenhuizen en klinieken 2021

Download badge en liggend logo (zip)