Over Beste ziekenhuizen en klinieken

Het onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken is een jaarlijkse meting van de stand van zaken: wat zegt alle publiek beschikbare informatie over de kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen en klinieken? Doel is een zo representatief mogelijk beeld te geven van het functioneren van een kliniek of ziekenhuis op basis van kwaliteitsinformatie, die is verzameld door het Zorginstituut Nederland, de toezichthouder in de zorg.

In het onderzoek is voor twaalf veelvoorkomende ingrepen een vergelijking gemaakt tussen ziekenhuizen en klinieken die deze behandeling aanbieden, op basis van een groot aantal indicatoren. Ook is voor de ziekenhuizen nog een score voor de financiële positie in het verslagjaar 2021 berekend.

De onderlinge vergelijking in het onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken levert geen ranglijst op, maar het laat zien in hoeverre een ziekenhuis of kliniek afwijkt van het landelijk gemiddelde. De oordelen in dit onderzoek zijn uitgedrukt in bollen, waarbij één of twee bollen betekent dat het ziekenhuis of de kliniek respectievelijk veel lager of lager scoort dan het landelijk gemiddelde. Drie of vier bollen staat voor hoger of veel hoger.

Bureau SiRM ondersteunt EW bij het selecteren en bewerken van de gegevens die worden gebruikt voor deze beoordeling. Voor het onderzoek is een selectie gemaakt uit de indicatoren die het Zorginstituut Nederland jaarlijks uitvraagt bij de zorginstellingen. Deze wettelijk verplichte indicatoren – opgenomen in de databank Zorginzicht, publiek gemaakt door Zorginstituut Nederland – zijn vastgesteld door ziekenhuizen, klinieken, verzekeraars, artsen, patiëntenverenigingen en de Consumentenbond.

Voor de wachttijden zijn gegevens gebruikt die zijn gepubliceerd op de website ziekenhuischeck.nl. De financiële stabiliteit van ziekenhuizen is berekend op basis van vijf indicatoren die gangbaar zijn om de financiële situatie van zorginstellingen in kaart te brengen. De data zijn bewerkt door SiRM.

Uitgebreide toelichting

Een uitgebreide toelichting bij het onderzoek is te lezen in onderstaande documenten.

  • Behandeling bij borstkanker, gewichtsverminderende operatie, heupprothese, knieprothese, staaroperatie en veneuze ziekten:

toelichtingsdocument 1 en appendix B1 en C1.

  • Beroerte, chronische nierschade, dikkedarmkanker, lagerughernia, slokdarmkanker en maagkanker en verwijde buikslagader:

toelichtingsdocument 2 en appendix B2 en C2.

Wie maken Beste ziekenhuizen en klinieken?

Beste ziekenhuizen en ­klinieken is een meting van de stand van zaken: wat zegt openbare informatie over de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en ­klinieken? Bureau SiRM ondersteunt EW bij de analyse. Kwaliteitsgegevens zijn afkomstig van Zorg­instituut Nederland, informatie over wachttijden van ziekenhuischeck.nl. Om inzicht te krijgen in de financiële ­positie van ziekenhuizen zijn jaarverslagen onderzocht. Zelfstandige Klinieken Nederland leverde informatie over hun ZKN-keurmerk.

Vanuit bureau SiRM werkten dr. Jan-Peter Heida, Emma Brocken MSc en Marie Hiemstra MSc aan het onderzoek. De redactie van EW is verantwoordelijk voor de publicatie en interpretatie. Voor vragen kunt u mailen naar EW Onderzoek