Over Beste studies

‘Wie wil kiezen, moet kunnen vergelijken’

 

Dat is sinds de eerste editie van Beste studies in 1994 het adagium. Al meer dan vijfentwintig jaar ondersteunt EW leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten met informatie bij het kiezen van een passende (vervolg)studie. Beste studies is uitgegroeid tot dé onafhankelijke informatiebron voor studiekiezers.

Informatie over bachelor- en masteropleidingen

Voor meer dan tweeduizend opleidingen die worden aangeboden op verschillende locaties van hogescholen en universiteiten is nagegaan hoe tevreden studenten zijn over cruciale aspecten van hun opleiding. Denk daarbij aan de inhoud van de opleiding, faciliteiten, de docenten, maar ook de sfeer. Bovendien is informatie beschikbaar over mbo-opleidingen.

In samenwerking met onderzoeksinstituut ResearchNed – gespecialiseerd in onderzoek, beleidsadvisering en kennisoverdracht op onderwijsgerelateerde thema’s –  wordt daarvoor elk jaar een onafhankelijke analyse uitgevoerd over de resultaten van de Nationale Studentenenquête (NSE) die zijn verstrekt door Studiekeuze123. Zo kan per opleiding worden vastgesteld hoe hogescholen en universiteiten ten opzichte van elkaar scoren op het gebied van studenttevredenheid.

Medailles

Naast ranglijsten van hogescholen en universiteiten per studiegebied, worden opleidingen ook vergeleken met de sector als geheel: een opleiding bedrijfskunde kan bijvoorbeeld vergeleken worden met alle opleidingen die behoren tot de sector ‘economie en recht’. De opleidingen die op meerdere aspecten uitblinken wat betreft tevreden studenten ten opzichte van de sector als geheel, komen in aanmerking voor een gouden, zilveren of bronzen medaille.

Uitgebreide toelichting bij de toekenning van medailles (pdf)

Feiten en cijfers

Behalve informatie over studenttevredenheid bevatten de opleidingsrapporten die EW en ResearchNed samenstelden ook informatie over de volgende thema’s met betrekking tot alle afzonderlijke opleidingen die hogescholen en universiteiten aanbieden:

  • Informatie over selectie en toelating tot de opleiding, zoals vereiste vooropleidingen en de hoogte van het collegegeld voor als het een tweede studie betreft (instellingscollegegeld).
  • Informatie over rendement en populatie: hoeveel procent van de studenten studeert binnen de voorgeschreven tijd plus één jaar af? Wat is het percentage studenten dat na een jaar is afgehaakt? Wat is de man-vrouwverdeling en hoe groot is het aandeel internationale studenten in de collegebanken?
  • Hoe worden de docenten gewaardeerd door de studenten?

De redactie van EW is verantwoordelijk voor de achtergrondartikelen die worden aangeboden op de website van Beste studies.

Arbeidsmarktonderzoek Studie & Werk

Sinds 1996 onderzoekt EW elk jaar samen met SEO Economisch Onderzoek de arbeidsmarkt voor hbo’ers en academici en sinds 2023 ook voor mbo’ers. SEO analyseerde onder strikte voorwaarden gegevens van meer dan 2 miljoen afgestudeerden die zijn verstrekt door het CBS, en afkomstig van de Belastingdienst, het UWV en DUO. Het onderzoek is gebaseerd op de positie van hoogopgeleiden die in 2011-2012 en 2020-2021 afstudeerden.

Door opleidingsgegevens van afgestudeerden te koppelen aan bijvoorbeeld werk- en inkomensgegevens afkomstig van de Belastingdienst kan nauwkeurig worden nagegaan hoe snel afgestudeerden van hbo-bachelor- en universitaire masteropleidingen werk vinden, hoeveel zij verdienen – vlak na het behalen van het diploma en na tien jaar – en wat de kansen zijn op een vaste aanstelling.

De gegevens over de arbeidsmarkt die te vinden zijn in de rapporten op de website van Beste studies hebben betrekking op de studierichting en dus niet specifiek op de opleiding aan de betreffende hogeschool of universiteit.

Ontbrekende gegevens

Voor sommige opleidingen zijn niet alle gegevens bekend. Die opleidingen hebben mogelijk niet alle informatie aangeleverd aan de instanties die de brongegevens verzamelen. Als te weinig studenten van een opleiding meewerkten aan de Nationale Studentenenquête zijn geen scores berekend.

Een uitgebreide toelichting bij het onderzoek is hier te vinden (pdf)